Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2017

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tiistaina 11.4. klo 17.30 Turun Eläinoikeuskeskuksessa (Vegekaupan kokoustila) osoitteessa Forum Kortteli, Kauppiaskatu 4, 20100 Turku.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja, sijaiskotivastaava ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Toivotamme kaikki jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi kokoukseen! Äänioikeus kokouksessa on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kannatusjäsenillä on kokouksessa puheoikeus.