Yleistä Dewistä

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry on toiminut yhdistyksenä tammikuusta 2001 asti.  Turussa ja sen lähialueilla toimivan yhdistyksen päätavoitteena on edistää villiintyneiden kissojen asemaa, hoitaa niitä ja etsiä niille pysyviä koteja. Suurimpia ja työteliäimpiä avuntarvitsijoita ovat kissapopulaatiot, joita löytyy Turun lähimaaseudulta edelleen jatkuvasti. Dewissä näitä kissoja ei nähdä tuhoeläiminä vaan yksilöinä, joista ihminen ei ole kantanut vastuutaan. Me otamme sen vastuun kannettavaksemme ja pyrimme antamaan jokaiselle kissalle uuden mahdollisuuden parempaan elämään.

Yhdistyksen pääkohteena ovat siis nykyään kissat, vaikka toimintansa aikana Dewi on majoittanut myös koiria, kaneja ja marsuja. Dewin hoiviin kulkeutuu vuosittain noin 100-150 kissaa, joista vuoden aikana ehditään sijoittamaan omiin koteihin noin sata kissaa. Yhdistys ei aseta takarajaa kissan kesyyntymiseen vaadittavalle ajalle, joten Dewin hoivissa villiintynytkin kissa saa mahdollisuuden.

Valtaosa väestöstä on edelleen tietämättömiä Suomen löytökissaongelman laajuudesta. Sen lisäksi kissoista ja niiden hoidosta on liikkeellä yllättävän paljon väärää tai vanhentunutta tietoa. Kissojen sterilisoimatta jättäminen ja vapaa ulkoilutus sekä kesäkissat ovat vuosi toisensa jälkeen eri yhdistysten kampanjointien kohteena, mutta Suomen kodittomien kissojen määrä ei silti tunnu kääntyvän laskuun. Suomessa syntyy luontoon tai hylätään vuosittain jopa kymmeniätuhansia kissoja. Talteen otettujen lisäksi lukematon määrä aikuisia kissoja ja pentuja jää vuosittain auton alle, joutuu pedon suuhun tai kuolee muulla tavoin. Kissa on ihmisestä riippuvainen lemmikkieläin, eikä se selviydy Suomen luonnossa omillaan.

Dewi on alusta alkaen toiminut täysin vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksellä ei 0le löytöeläintaloa, vaan kaikki kissat ovat kotihoidossa vapaaehtoisten luona niin kutsutuissa sijaiskodeissa. Kaikki toiminta, mukaan lukien hallituksen toiminta, tapahtuu täysin palkatta. Toiminnasta aiheutuvat kustannukset hoidetaan muun muassa jäsenmaksuista, varainkeruusta ja kannatustapahtumista saatavilla varoilla. Kustannuksia aiheuttavat ennen kaikkea kissojen eläinlääkäri-, eläinlääke- ja ruokintakulut.

Yhdistys ei voi toimia ilman ihmisiä, jotka lahjoittavat sille omaa vapaa-aikaansa. Toimintaan kaivataankin jatkuvasti mukaan monenlaisia vapaaehtoistoimijoita. Erilaisista keinoista tehdä vapaaehtoistyötä Dewissä on kerrottu tarkemmin täällä.

Kaikki Dewin kissat luovutetaan uusiin koteihin sisäkissoiksi. Kissat steriloidaan, rokotetaan, sirutetaan sekä madotetaan, ja pennut luovutetaan uuteen kotiin aikaisintaan 16 viikon ikäisinä. Lisäksi yli puolivuotiaat kissat FIV/FeLV-testataan. Yhdistys myös rekisteröi kaikkien eläinten mikrosirut  Turvasiru-palveluun.

Vaikka suuri osa dewiläisten työpanoksesta löytökissojen hyväksi pitäytyykin hyvin ruohonjuuritasolla, kissojen loukuttamisessa ja uudelleensijoittamisessa, on tavoitteena myös parantaa kissojen asemaa ja vähentää vääristyneitä uskomuksia. Vanhentuneet käsitykset ”villikissoista” ja kissan lainsuojattomuudesta joutavat romukoppaan. Ulkona syntyneestä arasta kissasta saa kesyn kotikissan eikä pihapiireissä kulkevia vieraita kissoja ole lupa ammuskella. Vanhentuneiden kissakäsitysten ja asenteiden muuttaminen on hyvin vaikeaa, mutta käytännön tasolla muutosta saa aikaan pienin askelin.

Yhdistyksen sivuille on koottu oma osastonsa Ohjeita kissanomistajille, josta voi käydä lukemassa mm. kissanottajan oppaan, ohjeita aran kissan kanssa elämiseen ja kissan karkaamiseen. Kissatietoa -osiosta puolestaan löytyy tietoa mm. kissan leikkauttamisen hyödyistä, sisäkissan hyvinvoinnista ja kissan ulkoilun suhteesta lakiin.