Tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §

EU:n yleinen tietosuoja- asetus 2016/679

 

1. Rekisterinpitäjä

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

2. Rekisterin nimi

Vapaaehtoisrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö: Puheenjohtaja Anna Koskela, pj[at]dewi.info

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan mukaan ilmoittautuneiden henkilöiden ja yhdistyksen hallituksen sekä sijaiskotitiimin väliseen yhteydenpitoon. Suostumuksensa antaneiden tietoja käytetään myös tiedottamiseen Dewi ry:n tapahtumista, toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, liittymisvuosi, muita henkilön itsensä mahdollisesti ilmoittamia tietoja

6. Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan ilmoittautuneilta.

7. Rekisterin säilytys

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisteriä päivitetään yhdistyksen hallituksen ja sijaiskotitiimin jäsenien kesken sähköpostitse. Rekisteri voidaan myös tulostaa paperille, jota ei luovuteta muiden kuin rekisterin hallussapitäjien nähtäväksi. Rekisteriä ei säilytetä pilvipalveluissa tai muualla internetissä.

8. Tietojenluovutus ja siirto

Rekisterin hallussapitäjiä ovat yhdistyksen hallituksen ja sijaiskotitiimin jäsenet. Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

9. Tietojen poisto

Vapaaehtoisrekisteriin kuuluva henkilö voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä siitä vastaavalta yhteyshenkilöltä (kohta 3), jolloin tiedot poistetaan.

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §

EU:n yleinen tietosuoja- asetus 2016/679

Yhdistyslain (503/1989) 3 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

2. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö: Taloudenhoitaja Vaula Metso, taloudenhoitaja[at]dewi.info

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyslain tarkoittaman jäsenluettelon ylläpitäminen. Erikseen suostumuksensa antaneiden tietoja käytetään myös tiedottamiseen Dewi ry:n tapahtumista, toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, liittymisvuosi, jäsenmaksutiedot

6. Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään jäseniltä.

7. Rekisterin säilytys

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisteriä päivitetään yhdistyksen hallituksen jäsenien kesken sähköpostitse. Rekisteri voidaan myös tulostaa paperille, jota ei luovuteta muiden kuin rekisterin hallussapitäjien nähtäväksi. Niiden jäsenten, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa yhdistyksen jäsentiedotteita, nimi- ja sähköpostitietoja säilytetään lisäksi yhdistyksen uutiskirjeen julkaisupalvelu Mailchimpissa. Tätä lukuun ottamatta rekisteriä ei säilytetä muualla internetissä tai pilvipalveluissa.

8. Tietojenluovutus ja siirto

Rekisterin hallussapitäjiä ovat yhdistyksen hallituksen jäsenet. Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

9. Tietojen poisto

Yhdistyksen jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä jäsenen erottua yhdistyksestä tai yhdistyksen erottaessa jäsenen. Jäsenyydestä erotaan ilmoittamalla asiasta jäsenrekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 3). Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus kokouksessaan ja erottamisesta ilmoitetaan aina jäsenelle.